สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Posts Tagged " กายอุปกรณ์ "

กายอุปกรณ์ทางการแพทย์

กายอุปกรณ์คืออะไร กายอุปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆที่ใช้กับร่างกาย ในความหมายที่ใช้ในปัจจุบัน มักจะหมายถึงอุ...

Tags :

ความหมาย ประเภท และหน้าที่ของกายอุปกรณ์เสริม

 กายอุปกรณ์เสริมคือ     "Externally applied device used to modify the structural and functional charac...

Tags :

กายอุปกรณ์เสริมสำหรับเท้า (Foot Orthosis; FO)

   Foot Orthosis (FO) หรือ Insole       โดยปรกติแล้ว foot orthosis เป็นกายอุปกรณ์ที่ใช้สำหรั...

Tags :

view